هدف اصلی درمانگر و مراجع، آن است که علائم کمرنگ ترشده و یا کلا از بین بروند. به همین جهت معمولا مراجعان در طول مدت مشاوره دائما از درمانگر تقاضای راهکار می کنند، تا هرچه زودتر به نتیجه برسند.

اما هیچکس در دنیا به اندازه خودشان نمی تواند به آنها کمک کند، درواقع درمانگر فرد را به صورت پلکانی با خودش،آنچه که هست و آنچه می تواند باشد مواجه می کند، زیرا انسان با یافتن استعدادهای بالقوه اش و به عمل در آوردن آنها چنان حال خوبی پیدا خواهد کرد که به ندرت ممکن است گرفتار علائم هشدار دهنده روانی شود و با صراحت میتوان عنوان نمود که اکثر افسردگی ها،اضطراب ها و استرس های ما ریشه درعدم شناخت کافی ما از خودمان دارد.

در موسسه زندگی شیرین دپارتمان های متفاوتی در حوزه های گوناگون تاسیس شده است تا بتوند این هدف یعنی آموزش شناخت فردی را به نتیجه برساند.

بدین ترتیب وجه تمایز دکتر شیرین ولی زاده در مرکز مشاوره و روانشناسی خانه شیرین را با سایر روانشناسان و سایر مراکز، علاوه بر گستردگی خدمات می توان در شعار آن یافت:

“صداقت با خویشتن و خودشناسی هدفی والاتر از رفع علائم است”