موسسه پردیس راز شیرین باشگاه روانشناختی را برای کودکان و نوجوانان در جهت یادگیری هر چه بیشتر در زمینه های متفاوت روانشناختی و مهارت زندگی با فعالیت های زیر فراهم کرده است.

·   فیلم درمانی

·   کتاب درمانی

·   موسیقی درمانی

·   مدرسه طبیعت

·   خدمات برون شهری

موسیقی درمانی

شاید بتوان آنچه را که انسان در آن حتی از طبیعت هم سبقت گرفته است را موسیقی دانست. موسیقی حتی خشک ترین و انعطاف ناپذیرترین اشخاص را هم تحت تاثیر قرار می دهد، از این روی بخشی از خدمات موسسه پردیس راز شیرین به موسیقی درمانی اختصاص یافته است، زیرا تاثیر آن بر روح و روان انسان انکار ناپذیر است.

مدرسه طبیعت

در مدرسه طبیعت فرزندان شما وارد طبیعت بکر خواهند شد، البته با حضور افراد متخصص که به کودک آموزش مستقیم نمی دهند و به او نمی گویند که زمانش را به چه کار و چگونه اختصاص دهد. والدین باید یک چیز را خوب بدانند و آن هم این است که برای فرزند شما دانستن به اندازه احساس کردن اهمیت ندارد در نتیجه اهمیت مدرسه طبیعت برای سلامت رشد فرزند شما بیشتر از مدرسه تحصیلی نباشد بی شک کم اهمیت تر هم نیست.

فیلم درمانی

فیلم درمانی از آن دسته خدماتی است که بصورت گروهی انجام شده و باعث نزدیکی هرچه بیشتر اعضای گروه با یکدیگر می شوداما فارق از جذابیت های اجتماعی فیلم درمانی می توان به بحث رواندرمانی آن اشاره کرد.بی شک زمانی که ما به مشاهده فیلم می نشینیم با موضوع فیلم و همچنین با برخی از شخصیت ها همزاد پنداری می کنیم حال زمانی که یک متخصص به تحلیل آن فیلم می پردازد می تواند ما را در شناخت ما از خود-اعتقاد و باورها و ویژگی هایمان کمک کند.

کتاب درمانی

بی شک کتاب و کتاب خوانی از آن دسته اقلام و فعالیت هایی است که در کشور ما از کمترین استقبال ممکن برخوردار است، از این روی موسسه پردیس راز شیرین خدماتی را در این زمینه ارائه نموده است که نه تنها منجر به افزایش انگیزه کتابخوانی در افراد می شود، بلکه به درمان از طریق تغییر باورها و عقاید کمک شایانی می کند.