دکتر شیرین در زندگی

1379   شروع تحصیل در دوره کارشناسی روانشناسی اشتغال در مهدکودک به عنوان مربی

1381  گذراندن دوره های کارورزی متفاوت نزد اساتید بزرگ روانشناسی

     شروع دوره حرفه ای فعالیت های هنری نقاشی و مجسمه سازی

1383 شروع دوره کارشناسی ارشد روانشناسی

1384  دفاع پایان نامه کارشناسی ارشد با موضوع ….

1385  دریافت پروانه نظام روانشناسی با شماره

شروع فعالیت حرفه ای مشاوره در کلینیک های روانشناسی

تاسیس موسسه پردیس راز شیرین

شروع کار آکادمی پیشرفت شیرین

1389  نخبه کشوری و دریافت جوایز متفاوت

1390 پژوهشگر سال ایران

1395  افتتاح پانسیون تحصیلی رفتاری ویژه کودکان و نوجوانان

1396 افتتاح پانسیون مطالعاتی 

     شروع تحصیل در دوره دکترای روانشناسی تربیتی

1399  تاسیس مرکز مشاوره و روانشناسی خانه شیرین

1400  دفاع از از دکتری با موضوع ……….

1401 پذیرش در دوره پسا دکتری دانشگاه علامه طباطبایی

این تاریخچه با ابزارهای مناسب سایت به صورت گرافیکی باید ساخته شود (مانند نمونه ارسالی)