در آکادمی پیشرفت شیرین در راستای افزایش سطح سلامت روان روش های متفاوتی در راستای آموزش های روانشناسی در پیش خواهیم داشت.

پکیج های مشاوره گروهی به صورت کارگاه های بلند مدت در ترم های متفاوت، با بررسی های چندوجهی روانی با موضوعات چندگانه و متفاوت برگزار می شود.

از پکیج های مشاوره گروهی دکتر شیرین می توان به موارد زیر اشاره داشت:

  • پکیج اشعه ایکس
  • پکیج هفت زنگ خطر برای موفقیت
  • پکیج قهرمان زندگی شیرین
  • پکیج پیش نویس های زندگی
  • پکیج پرواز
  • پکیج جادوی کلام
  • پکیج خانواده موفق
  • پکیج سبک زندگی